One of “Storage groups” remains Suspended

During startup of mailbox cluster of Exchange server 2003 one of Storage Group can’t bring to Online status, but remains Suspended. Following events are in Event log:

(more…)

Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!

This post is only in Slovak language

Tento článok bol publikovaný dňa 9.8.2005 na serveri inet.sk na URL http://www.inet.sk/clanok/2505/slovensko-vdaka-st-znova-na-chvoste-eu-aktualizovane

Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!
Prvé porovnania prepojovacích poplatkov za rok 2004 od Európskej komisie.

Iste poznáte vzdychanie Slovak Telecomu o tom, ako ich všetci tlačia do kúta a ako chce každý z nich vytĺcť len a len peniaze, najmä tí zlí alternatívni operátori, ktorí zlíznu smotanu v podobe lukratívnych zárobkov na “poslednej míli” a úbohému ST ostane len labu lízať na “halierovej” ryži. Opak je však pravda!

(more…)

Filter-hub issue and Symantec Mail Security 5.0.1 for SMTP

Symantec Mail Security 5.0.1 for SMTP run one year without problems. After time it stops arrive new e-mails with following errors:

(more…)

AD connection failed during Move-Mailbox

I’ve got an error message about AD connection failed during Move-Mailbox:

Failed to reconnect to Active Directory server <Global Catalog FQDN>. 
Ensure the server is available and that you are using valid credentials. 

(more…)