Je domáca škola nepriateľom štátu?

This post is only in Slovak language
Tento týždeň boli medializované informácie o dokumentoch, ktoré Ministerstvo školstva neverejne predstavilo len vybraným partnerom. Ministerstvo ešte stále neprichádza s paragrafovým znením, ale len s návrhmi zásad,…
(more…)

Fejtón o mojich školákoch

This post is only in Slovak language
Poznáte to. Myslíte, že Vaše dieťa na to osemročné gymnázium prirodzene patrí. Prvý stupeň ťahala s jednotkami, rodičia s výškou, nejaké gény predsa musela zdediť. Šok príde na polrok v prvom ročníku, vyšlo jej to…
(more…)

Homeschooling na druhom stupni ZŠ nebude v Česku uzákonený

This post is only in Slovak language
V Česku rovnako ako na Slovensku je legálny homeschooling resp. domáce vzdelávanie len pre deti na prvom stupni základných škôl. Za Moravou však beží už sedem rokov experimentálne overovanie tohto vzdelávania aj pre…
(more…)

PES Installation failed with error “The supplied password does not match this encryption key’s password”

Password Export Server installation failed after typing password for the .pes file that was generated in the target domain with error

(more…)

TMG service ISASTGCTRL failed with %%-1073741823

TMG Server Enterprise Edition after recovery from old backup doesn’t TMG show management console and service ISASTGCTRL is stopped. In Event Viewer is error:

The ISASTGCTRL service terminated with the following error: %%-1073741823

(more…)

User cannot sync mobile phone with ActiveSync

Desperate admin. All settings of ActiveSync’s profile are set correctly but sync doesn’t run. Another users’ mobile sync run. What’s wrong? Error record in Event log reports problem “Access is denied” and some about “msExchangeActiveSyncDevices” permission

(more…)

I can’t add entry on White list

I would set new Antispam entry to White list on Exchange Server 2007 but I got error

(more…)

How prolong Validity of Root CA

Sometimes admins have problem to prolong Validity of Root Certification Authority when proceed recommendation by Microsoft post at “Renew a root certification authority” . Then they see “Validity” of new created certificate with the same expiration date as previous. And how resolve this problem?

(more…)

One of “Storage groups” remains Suspended

During startup of mailbox cluster of Exchange server 2003 one of Storage Group can’t bring to Online status, but remains Suspended. Following events are in Event log:

(more…)

Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!

This post is only in Slovak language

Tento článok bol publikovaný dňa 9.8.2005 na serveri inet.sk na URL http://www.inet.sk/clanok/2505/slovensko-vdaka-st-znova-na-chvoste-eu-aktualizovane

Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!
Prvé porovnania prepojovacích poplatkov za rok 2004 od Európskej komisie.

Iste poznáte vzdychanie Slovak Telecomu o tom, ako ich všetci tlačia do kúta a ako chce každý z nich vytĺcť len a len peniaze, najmä tí zlí alternatívni operátori, ktorí zlíznu smotanu v podobe lukratívnych zárobkov na “poslednej míli” a úbohému ST ostane len labu lízať na “halierovej” ryži. Opak je však pravda!

(more…)

1 2 3 4