Nevoľte znova menšie zlo!

This post is only in Slovak language

Tento článok je o voľbách prezidenta SR v roku 2009. Píšem ho preto, lebo počas predchádzajúcich prezidentských volieb som v druhom kole volil “menšie zlo”. A bol zvolený mnou volený kandidát menšieho zla a dnes sa za to hanbím.

Je naozaj zlé voliť medzi dvoma zlami to horšie? Alebo je dobré voliť medzi dvoma zlami to menšie? Ako sa to vezme. Závisí to totiž od situácie, v ktorej sa nachádzam. Morálna teológia hovorí, že ak by šlo o život, voľba menšieho zla je (viac menej) v poriadku, pretože zachováva hodnotu života. Ale ak nejde o život, potom je najlepšie odmietnuť takúto voľbu. Vtedy je ilúziou myslieť si, že sú len dve možnosti. Pretože mám tretiu cestu. Môžem odmietnuť takúto voľbu. A preto dúfam, že už nikdy nebudem voliť menšie zlo.

Je nepatričné prirovnávať prezidentskú voľbu 2004 s voľbami menšieho zla z minulosti, ale ich pripomenutím chcem vyzdvihnúť jeden aspekt. Že aj napriek mnohým voľbám menšieho zla sme si ako národ príliš nepomohli. Zachovali sme si síce život, ale za cenu zlého svedomia a pokrivenej chrbtice. Tak vznikala naša identita “halubičieho národa”. Beneš mohol v roku 1938 odmietnuť Mníchov a Hitlerovi by sme tým zhatali plány. Na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov, v čase prvej Slovenskej Republiky, mal vtedajší prezident a predseda vlády Slovenskej Republiky voľbu menšieho zla. Obetovať Slovenský národ alebo národ Židovský a vieme ako to skončilo. V roku 1948 sme mali, hoci len teoretickú, možnosť vzoprieť sa komunizmu a Bielu Légiu sme nechali osamotenú. V roku 1968 sme sa mohli vzoprieť invázii, ale náš Saša zvolil menšie zlo. A v roku 1989 sme mohli skoncovať s komunistami, ale Vaškovi bol bližší samet (a ktovie čo ešte) než spravodlivosť.

Niekedy je lepšie hoci aj položiť život za správnu vec ako voliť menšie zlo

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov

Matúš 16, 24-27

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *