Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!

This post is only in Slovak language

Tento článok bol publikovaný dňa 9.8.2005 na serveri inet.sk na URL http://www.inet.sk/clanok/2505/slovensko-vdaka-st-znova-na-chvoste-eu-aktualizovane

Slovensko vďaka ST znova na chvoste EU!
Prvé porovnania prepojovacích poplatkov za rok 2004 od Európskej komisie.

Iste poznáte vzdychanie Slovak Telecomu o tom, ako ich všetci tlačia do kúta a ako chce každý z nich vytĺcť len a len peniaze, najmä tí zlí alternatívni operátori, ktorí zlíznu smotanu v podobe lukratívnych zárobkov na “poslednej míli” a úbohému ST ostane len labu lízať na “halierovej” ryži. Opak je však pravda!


Aktualizované!

5. august 2005
Podarilo sa nám získať oficiálne stanovisko ST k danej problematike. Viď nižšie.

Prvé výsledky v najnovšej správe Európskej únie za rok 2004, pod názvom “10th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package”, naznačujú pravý opak. Po prepočítaní ceny v eurocentoch za minútu sa v tabuľke Slovensko ocitlo na konci tabuľky vďaka ST, TÚ a prieťahom v súdnych konaniach. cl1

Pozn.: Údaje v tabuľke sú vyrátané z trojminutového hovoru v silnej prevádzke a sú vrátane DPH k 1. 7. 2004. Hrubo sú vyznačené tri najvyššie ceny. Tabuľka je rozdelená na štyri časti a krajiny sú v nej zoradené od najnižšej sumy po najvyššiu.

2004 júl(EUR cent/min) priemer EU Anglicko Dánsko Francúzsko Taliansko Írsko Nemecko
miestny prenos 0,65 0,39 0,43 0,53 0,53 0,58 0,59
1 tranzit 1,00 0,57 0,67 1,00 0,87 0,94 0,96
2 tranzity 1,61 1,55 0,84 1,25 1,41 1,22 1,52
2004 júl(EUR cent/min) priemer EU Poľsko Švédsko Grécko Belgicko Portugalsko Holandsko Španielsko
miestny prenos 0,65 0,65 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71
1 tranzit 1,00 1,09 0,67 1,07 1,01 1,00 0,90 1,05
2 tranzity 1,61 1,29 0,96 1,58 1,26 1,49 1,15 2,14
2004 júl(EUR cent/min) priemer EU Slovinsko Rakúsko Maďarsko Estónsko Luxemurg Fín.oper 1
miestny prenos 0,65 0,75 0,82 0,83 0,89 0,92 0,96
1 tranzit 1,00 1,04 1,28 1,24 0,89 0,92 1,18
2 tranzity 1,61 1,67 2,25 1,78 1,28 1,32 2,64
2004 júl(EUR cent/min) priemer EU Česko Fín.oper 2 Lotyšsko Litva Slovensko Malta
miestny prenos 0,65 0,98 1,43 2,53 2,61 2,87 5,60
1 tranzit 1,00 1,27 1,43 2,53 2,61 3,72 5,60
2 tranzity 1,61 1,77 3,04 5,93 3,48 5,74 5,60

Od tejto ceny sa potom odvíja výsledná cena, ktorú si alternatívny operátor zloží ako cenu za minútu prepojovacích poplatkov plus marža. Jednoduchou matematikou potom dostaneme pri kurze EUR-SKK 38,975 zo dňa 19. 7. 2005 asi 1,19 SKK za minútu, ktorú alternatívny operátor musí zaplatiť ST. Ak má byť alternatívny operátor ziskový, potom výsledná cena sa bude pohybovať okolo dvoch korún, čím nemôže konkurovať monopolu ST. Pre zákazníkov to znamená len minimálne, alebo žiadne zníženie ceny hovoru.

Connspec Telekom

Na spresnenie treba podotknúť, že tieto prepojovacie poplatky sa zaviazal platiť Slovak Telecomu len jediný alternatívny operátor, ktorý s ST takúto zmluvu podpísal. Šlo o firmu Connspec Telekom, ktorá síce zmluvu s ST podpísala ešte v novembri roku 2003, ale doteraz jej prakticky nezačala konkurovať. Zmulva sa podpísala po tom, čo Connspec Telekom stihol zaplatiť licenčné poplatky, lebo mu hrozilo odobratie licencie po prvostupňovom rozhodnutí Telekomunikačného úradu o jej odňatí.

index1

Ako Implementačný report vyráta cenu za prepojenie?

Implementačný report Európskej Komisie sa orientuje vo svojich štatistikách iba na poplatky v silnej prevádzke, ktoré sú najdrahšie a najčastejšie využívané, a nezohľadňuje zvýhodnené ceny v čase slabej prevádzky žiadneho operátora, kde majú prakticky všetci telekomunikační operátori svoje siete nevyťažené, a preto ponúkajú interkonekt za zvýhodnené ceny.

Čo sa týka prirážky za deficit prístupovej siete, ktorá je zohľadnená v Implementačnom reporte Európskej Komisie, TÚ SR potvrdzuje vysoké nároky ST vo svojom rozhodnutí č. 331/14/2004 o určení technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny za prepojenie takto:

“Porovnaním priemernej minútovej ceny podľa návrhu spol. ST a priemernej ceny v EÚ úrad zistil, že ceny požadované spol. ST predstavovali 3,5 násobku v prípade miestneho ukončenia, 3,25 násobku v prípade ukončenia cez jeden tranzit a 3,15 násobku v prípade ukončenia cez dva tranzity v porovnaní s priemerom EÚ.
Pri vylúčení deficitu prístupovej siete ceny požadované spol. ST predstavovali dvojnásobok, v prípade miestneho ukončenia, 2,2 násobku v prípade ukončenia cez jeden tranzit a 2,5 násobku v prípade ukončenia cez dva tranzity v porovnaní s priemerom EÚ.”

A to sme ešte nezačali uvažovať o prerátaní cien prepojovacích poplatkov podľa parity kúpnej sily obyvateľstva, z čoho by sme boli frustrovanejší ešte viac.

index2

O vyjadrenie sme požiadali aj Slovak Telecom

“Ceny uvedené vo Vašom článku sú spracované na základe údajov z júla 2004 a v tejto chvíli už nie sú aktuálne. V mesiaci august 2004 totiž Telekomunikačný úrad SR na základe druhostupňového rozhodnutia zareguloval fixné terminačné poplatky. Výška poplatkov je zverejnená na stránke TÚ SR. Zmluvy, ktoré boli uzavreté s alternatívnymi operátormi rešpektujú zaregulované ceny, ktoré boli úradom znížené použitím benchmarkovej metódy. Tieto ceny vychádzajú z úrovne cien v ostatných krajinách Európy (konkrétne pôvodných 15 krajín EÚ), po zohľadnení jedného z rozdielnych faktorov oproti týmto krajinám a to konkrétne nízkej miery penetrácie. Spomínaná implementačná správa EÚ porovnáva výšku cien za termináciu v silnej prevádzke. Porovnanie však nezahŕňa fakt, že v SR v rámci interkonektu existujú tri časové okná, zatiaľ čo v prevažnej väčšine krajín EÚ sú ceny rozdelené len do dvoch časových okien. Ak by sme teda chceli detailne porovnávať terminačné ceny a vyvodzovať z nich závery, je nevyhnutné prerátanie cien terminácie v SR na dve časové okná, alebo porovnávať priemer, a nie iba cenu v silnej prevádzke“, píše v oficiálnom stanovisku Ján Kondáš, riaditeľ pre komunikáciu ST.

Svetlá budúcnosť?

Našťastie sa blýska na lepšie časy. Od 1. marca 2005 totiž prepojovacie zmluvy podpísali s ST siedmi alternatívni operátori, ktorých prepojovacie poplatky sú výrazne nižšie než v prípade Connspec Telekomu. Môžeme teda očakávať, že ďalšia správa o implementácii telekomunikačných smerníc Európskej únie pre rok 2005 zlepší pozíciu Slovenska v štatistikách a konkurenčný boj na Slovensku v oblasti poskytovania verejne telefónnej služby sa v tomto roku už naozaj začne.

Krajčovič Branislav

zdroje článku:

http://www.teleoff.gov.sk/Prepojovanie/index.html

http://www.eadp.org/main7/position/maintelecom.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *